Products Vspray
รวมเครื่องพ่นสี
รวมเครื่องกวน
Pu-foam
transfer-pump
diaphragm-pump
transfer-pump
promotion
Spray Foam Pu
การใช้งาน เครื่องพ่นสี Graco
ติดตามหรือรับข่าวสารโปรโมชั่นจากเรา

ปืนพ่นสี Airspray Gun Soga

ปืนพ่นสี  Sofa ถูกออกออกแบบ เพื่อให้เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความเร็วสูงและอัตราการ ผลิตสูง โดยการพ่นแต่ละครั้งจะใช้มีปริมาณการใช้สีน้อย ส่วนเทคนิคของการพ่นอยู่ที่ประสบการณ์ ของผู้ใช้  ปืนพ่นสีนี้จะทำงาน ด้วยแรงดันลม ในการพลัก ของเหลวออกมา  ทำให้เป็นละอองลงบนพื้นผิว เพื่อเป็นสารเคลือบผิวงาน ขนาดของ ปลายปืน ถูกแยกเป็นสัดส่วน เพื่อให้รูปแบบสเปรย์ออกมาในปริมาณที่สม่ำเสมอกัน  ประเภทของปืนพ่นสี ชนิดนี้จะเหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานใน ห้องอบสี ทำสีรถยนต์ และทำสีอุปกรณ์อื่น ๆ  ลักษณะของสเปรย์ ปืนพ่นสีชนิดนี้  จะให้สีที่ละเอียด เหมาะกับ การเพ้นท์สีรถ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน ต่างประเทศ การทำงานของปืนพ่นสี เป็นการผสมสีเข้ากับการอัดอากาศ  และพ่นลงบนชิ้นงาน ล้อแมก

ปืนพ่นสี Part Number & Sprac ปืนพ่นสี Soga

ปืนพ่นสี

เหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดของเนื่องานเป็นพิเศษ ยังมีปืนอีกหลายแบบให้เลือกชมกัน

ปืนพ่นสี

ปืนพ่นสี ระบบสุญญากาศ

จัดอยู่ในเครื่องมือ ที่ใช้ทุ่นแรง ประหยัดเวลาในการพ่นสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน บรรดาอุตสากรรม เครื่องจักร ยานยนต์ ส่วนใหญ่รู้จักกันดี ปืนพ่นสีใช้ลบรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน

ปืนพ่นสี

HVLP- AIR SPRAY GUN

ปืนพ่นสี

AIR SPRAY GUN