Products Vspray
รวมเครื่องพ่นสี
รวมเครื่องกวน
Pu-foam
transfer-pump
diaphragm-pump
transfer-pump
promotion
Spray Foam Pu
การใช้งาน เครื่องพ่นสี Graco
ติดตามหรือรับข่าวสารโปรโมชั่นจากเรา

เครื่องพ่นโฟมเครื่องพ่นโฟม หรือ เครื่องพ่นพียูโฟม(pu) แบบ Plural-Component

 

 

 

 

httpvh://youtu.be/98N9NlJIayI

 

เครื่องพ่นโฟม cy0610

Technical Data

Category 2:1
Mix Ratio 45:1
Pressure Ratio (Fluid to Air) 5000 PSI (350 Bar)
Maximum Fluid Working Pressure 110 PSI (7.5Bar)
Maximum volumeflow rate 4.1GPM(15.2 LPM)
Air Motor Diameter 10 Inches
Air Inlet Size 3/4 npt(f)
Fluid Inlet size 3/4 npt(f)
Fluid Outlet size 3/4 npt(f)
Maximum OperatingTemperature 82 C (180 F)

ทำไม ต้องใช้เครื่องพ่นโฟม ?

ในปัจจุบันการพ่นโพลียูรีเทนโฟม ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้าง อาคารสูง โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่บ้านอยู่อาศัย ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน

ประโยชน์จากการพ่นโพลียูรีเทนโฟมมีมากมาย ทั้งในการเป็นฉนวนในงานก่อสร้าง เช่น พ่นโฟมใต้หลังคากระเบื้องซีแพค หรือกระเบื้อง หลังคาเหล็ก และสังกะสี เพื่อกันความร้อน ความเย็น หรือพ่นกันความชื้นจากสภาพอากาศภายนอก ป้องกันการเกิดเชื้อรา และกลิ่นอับ หรือ พ่นผนังเพื่อกันเสียง นอกจากนี้ยังใช้ การพ่นโพลียูรีเทนโฟมในระบบท่อต่าง ๆ รวมถึง ระบบเย็น (cold chain) ในการขนส่งอาหาร หรือแม้แต่เบาะรถยนต์ อะไหล่ในรถยนต์ หรือ เฟอร์นิเจอร์ ที่นอน เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ผลิต และติดตั้งนั้น ๆ

เครื่องพ่น Pu Foam

 

โพลียูรีเทนโฟมคืออะไร?

โพลียูรีเทนโฟมคือส่วนผสม ทางเคมี ของ โพลีออล (Polyol) และ ไอโซไซอะเนท (Isocyanate) เมื่อนำสารเคมีมาผสมกัน ในอุณหภูมิที่จำกัด จะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี คือการพองขึ้น ขยายขนาด จากเดิมหลายเท่าตัวจะได้เป็นโฟม 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามการใช้งานดังต่อไปนี้
1. โพลียูรีเทนโฟม แบบที่ยืดหยุ่นได้ คือ flexible polyurethane foam (PUF) เช่น ฟองน้ำ
2. โพลียูรีเทนโฟม แบบแข็ง คือ Rigid polyurethane foam (PUR) ซึ่งในประเภทนี้ยังสามารถใช้งานในด้านของการป้องกันไฟได้ หรือที่เรียกว่า Rigid polyisocyanurate Foam (PIR)

ในที่นี้เราจะกล่าวถึง การพ่นฉนวนของโพลียูรีเทนโฟมในงานก่อสร้าง
การใช้โฟมในงานก่อสร้างนั้นเราจะเน้นไปที่ rigid foam ได้แก่ PUF / PIR มีการใช้งานหลากหลาย ดังต่อไปนี้
• การใช้โพลียูรีเทนโฟมพ่นใต้หลังคาเหล็ก หรือสังกะสี
• การใช้โพลียูรีเทนโฟมพ่นแผ่นผนังด้านใน เพื่อกันเสียง
• การใช้โพลียูรีเทนโฟมพ่นผนังเหล็กด้านนอกอาคาร
• การใช้โพลียูรีเทนโฟมพ่นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ