Products Vspray
รวมเครื่องพ่นสี
รวมเครื่องกวน
Pu-foam
transfer-pump
diaphragm-pump
transfer-pump
promotion
Spray Foam Pu
การใช้งาน เครื่องพ่นสี Graco
ติดตามหรือรับข่าวสารโปรโมชั่นจากเรา

หัวทิบ รุ่น Rac X ถูกออกแบบมาเพื่อรักษารูปแบบสเปรย์ที่พ่นออกมาให้มีรัศมีที่กว้างขึ้น ให้มีความเหมาะสมกับแรงดันที่ส่งออกไปยังวัสดุที่ต้องการพ่นสีและเพื่อให้ได้งานสีตามความต้องการเป็นตัวควบคุมความกว้างแคบของรัศมีการพ่นสี Rac X

หัวทิป RAC Xมีสองสีให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน

หัวทิป สีฟ้า ใช้สำหรับพ่นสีได้ทั่วไป

ส่วนหัวทิป สีเขีัยว เหมาะสำหรับใ่ช้กับ สีน้ำมัน

RAC_X_Tips